Dokumentacja powypadkowa


            

           Szanowni Państwo, chociaż wszyscy chcielibyśmy unikać wypadków naszych pracowników niestety są one zjawiskiem dość powszechnym. Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.  Cały proces postępowania powypadkowego jest zjawiskiem czasochłonnym, wymagającym starannego przeanalizowania wszystkich okoliczności. Pracodawcom, na których spoczywa obowiązek jego przeprowadzenia chcielibyśmy zaoferować naszą pomoc. Nasz specjalista przygotuje dla Państwa wymagany przez Ustawodawcę protokół powypadkowy, który po zatwierdzeniu przez Pracodawcę na wniosek pracownika powinien zostać przesłany do ZUS.


      Ustawodawca nakłada na Pracodawców obowiązek powołania zespołu powypadkowego w skład, którego wchodzą:

 

  •  Pracownik służby bhp (jeżeli w zakładzie nie ma obowiązku tworzenia służby bhp pracodawca lub pracownik, któremu powierzono zadania służby bhp lub specjalista spoza zakładu).

 

  • Społeczny Inspektor Pracy (jeżeli w zakładzie nie działa społeczna inspekcja pracy, w skład zespołu powypadkowego wchodzi przedstawiciel pracowników z aktualnym zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie bhp).

BHP

Copyright © 2016 Safety Service. Wszelkie prawa zastrzeżone. Produkcja i realizacja: SPECTRUM MARKETING

SPECJALNOŚĆ

KADRA

KONTAKT

Rafał

  tel. +48 668 983 337

Agnieszka

  tel. +48 519 819 386

 

 

Safety Service Rafał Zaisz

ul. Saint Etienne 4 lok. 1

40-232 Katowice
Telefon: +48 668 983 337

e-mail: biuro@safetyservice.pl

 

 

 

 

 

 

+48 668 983 337

DARMOWA WYCENA