Ocena ryzyka zawodowego


Szanowni Państwo,

Ryzyko nieodłącznie wpisane jest w proces pracy. Przepisy prawa nakładają na pracodawców obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na każdym stanowisku pracy.

Aby obowiązek ten zrealizować, należy rozpoznać i ocenić stan bezpieczeństwa oraz wszystkie elementy środowiska pracy, które na ten stan bezpieczeństwa mogą wpływać.

Jedną z metod oceny stanu bezpieczeństwa jest przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego dla konkretnego stanowiska.

Chcielibyśmy zaproponować państwu profesjonalne wykonanie oraz aktualizację oceny ryzyka zawodowego dla dowolnie wybranego przez państwa stanowiska.

Ocenę wykonujemy w oparciu o dane dotyczące konkretnego stanowiska wraz z konsultacją i uwzględnieniem sugestii pracownika zatrudnionego na stanowisku.

 

Do oceny ryzyka zawodowego stosujemy metodę RISK SCORE.

art. 226. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy

pracodawca:

1. Ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;

2. Informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

BHP

Copyright © 2016 Safety Service. Wszelkie prawa zastrzeżone. Produkcja i realizacja: SPECTRUM MARKETING

SPECJALNOŚĆ

KADRA

KONTAKT

Rafał

  tel. +48 668 983 337

Agnieszka

  tel. +48 519 819 386

 

 

Safety Service Rafał Zaisz

ul. Saint Etienne 4 lok. 1

40-232 Katowice
Telefon: +48 668 983 337

e-mail: biuro@safetyservice.pl

 

 

 

 

 

 

+48 668 983 337

DARMOWA WYCENA