Szkolenia w ramach kursu na prawo jazdy


3h zegarowe


Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego udzielania pierwszej pomocy i trafnego podejmowania decyzji osobom znajdującym się w stanie zagrożenia życia. Duży nacisk kładziemy na postępowanie w wypadkch komunikacyjnych.

 

Każdy uczestnik bierze udział w części wykładowej, pokazach oraz przede wszystkim w ćwiczeniach praktycznych 

 

Tematyka poruszana podczas szkolenia:

 

  • zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej dorosłych oraz dzieci zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady ds. Resuscytacji,
  • zaopatrywanie urazów w tym tamowanie krwotoków, zaopatrywanie ran oraz unieruchamianie złamań
  • udzielanie pomocy ofiarom wypadku drogowego
  • sposoby ewakuacji poszkodowanego z samochodu

 


 

PIERWSZA POMOC

Copyright © 2016 Safety Service. Wszelkie prawa zastrzeżone. Produkcja i realizacja: SPECTRUM MARKETING

SPECJALNOŚĆ

KADRA

KONTAKT

Rafał

  tel. +48 668 983 337

Agnieszka

  tel. +48 519 819 386

 

 

Safety Service Rafał Zaisz

ul. Saint Etienne 4 lok. 1

40-232 Katowice
Telefon: +48 668 983 337

e-mail: biuro@safetyservice.pl

 

 

 

 

 

 

+48 668 983 337

DARMOWA WYCENA