Szkolenia okresowe


Szanowni Państwo,

 

Powszechnie wiadomo, że „powtarzanie jest matką wiedzy”, dlatego też ustawodawca nakłada na pracodawców obowiązek okresowego szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

SZKOLENIE OKRESOWE

Cel:

  • aktualizacja, ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie BHP
  • zapoznanie z nowymi rozwiązaniami techniczno - organizayjnymi

  

Chcielibyśmy zaproponować Państwo przeprowadzenie szkoleń okresowych dla następujących grup pracowników:

 

  1. osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;
  2. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
  3. pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
  4. pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;
  5. pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt. 1—4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Szkolenie okresowe przeprowadzamy na podstawie przygotowanego szczegółowego programu szkolenia zgodnego z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jak już wspomnieliśmy wcześniej „powtarzanie jest matką wiedzy”, jednakże nasze szkolenia oprócz części teoretycznej są dodatkowo wzbogacone o liczne ćwiczenia praktyczne, dyskusje, analizy przypadków oraz symulacje ułatwiające zapamiętanie i wykorzystanie nabytej wiedzy w praktyce.

 

BHP

 

 

 

 

 

 

+48 668 983 337

DARMOWA WYCENA

Copyright © 2016 Safety Service. Wszelkie prawa zastrzeżone. Produkcja i realizacja: SPECTRUM MARKETING

SPECJALNOŚĆ

KADRA

KONTAKT

Rafał

  tel. +48 668 983 337

Agnieszka

  tel. +48 519 819 386

 

 

Safety Service Rafał Zaisz

ul. Saint Etienne 4 lok. 1

40-232 Katowice
Telefon: +48 668 983 337

e-mail: biuro@safetyservice.pl