Szkolenia zaawansowane z Pierwszej Pomocy


Kurs zaawansowany 8h


 

Przeznaczony dla:

 • osób, którym zależy na dokładnym przećwiczeniu technik pierwszej pomocy,
 • każdego, kto w rodzinie lub w grupie znajomych czuje się odpowiedzialny za bezpieczeństwo pozostałych (w życiu codziennym, na wycieczkach, wakacjach),
 • osób, które z różnych względów mają częsty kontakt z noworodkami, niemowlętami lub dziećmi (zawiera ćwiczenia z zakresu resuscytacji dzieci i niemowląt),
 • kierowców, którzy często podróżują samochodem (omówienie oraz duża ilość zajęć praktycznych z zakresu wypadków komunikacyjnych),
 • zespołów, których specyfika pracy zwiększa ryzyko wypadku,
 • wybranych pracowników dużych zakładów pracy i instytucji.

 

Każdy uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie ukończenia szkolenia z  pierwszej pomocy, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji

Kursy prowadzimy na terenie całego kraju

 

Tematyka zajęć

 

 • Ocena i zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 • Sprawdzanie stanu świadomości
 • Udrażnianie dróg oddechowych
 • Sprawdzanie czynności życiowych
 • Krwotok z nosa
 • Obrażenia poszczególnych części ciała
 • Poszkodowany we wstrząsie
 • Poszkodowany z odmą opłucnową
 • Zawał mięśnia sercowego
 • Nagłe stany w cukrzycy
 • Oparzenia, odmrożenia, porażenia prądem
 • Postępowanie z ranami
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
 • Zatrucia
 • Zadławienia
 • Atak padaczki
 • Układanie poszkodowanego w odpowiednich pozycjach
 • Postępowanie w wypadkach komunikacyjnych
 • Bezpieczeństwo
 • Znaczenie czasu w urazach
 • Ocena mechanizmu zdarzenia
 • Wypadki komunikacyjne
 • Sprawdzanie czynności życiowych
 • Pęknięcie podstawy czaszki
 • Porażenie prądem
 • Hipotermia
 • Pierwsza pomoc psychologiczna
 • Sposoby ewakuacji poszkodowanego z samochodu
 • Resuscytacja dzieci, niemowląt
 • Użycie kołnierza szyjnego
 • Zdejmowanie kasku
 • Użycie defibrylatora AED
 • Motywacja do udzielania pierwszej pomocy

Organizujemy także rozszerzone kursy pierwszej pomocy, przygotowanie do zawodów pierwszej pomocy, ratownicze imprezy integracyjne oraz pokazy ratownictwa

 

PIERWSZA POMOC

Copyright © 2016 Safety Service. Wszelkie prawa zastrzeżone. Produkcja i realizacja: SPECTRUM MARKETING

SPECJALNOŚĆ

KADRA

KONTAKT

Rafał

  tel. +48 668 983 337

Agnieszka

  tel. +48 519 819 386

 

 

Safety Service Rafał Zaisz

ul. Saint Etienne 4 lok. 1

40-232 Katowice
Telefon: +48 668 983 337

e-mail: biuro@safetyservice.pl

 

 

 

 

 

 

+48 668 983 337

DARMOWA WYCENA